Investering

Inflation i Danmark

August 4, 2022
Thomas Rolin
Del via

Prisen på varer og ydelser stiger i Danmark. Men - hvorfor stiger de, hvad er inflation, og hvordan kan inflation påvirke dig? Læs alt du skal vide om inflation her.

Når priserne begynder at stige, og dine penge ser ud til at krympe, er det tegnet på, at inflation har ramt samfundet. Men hvorfor sker det? Og hvad betyder det egentlig for dig? 

I dette blogindlæg vil vi forklare alt om den til tider irriterende inflation,  og de overraskende konsekvenser, den kan have.

Læs med og bliv meget klogere på inflation.

Hvad er inflation?

Inflation er en stigning i det generelle prisniveau for varer og tjenester over tid. Det betyder, at ting bliver dyrere, og pengenes værdi falder.

Lad os bruge et eksempel for at illustrere inflationens virkning. Forestil dig, at du for 10 år siden kunne købe din yndlingspizza for 50 kroner. I dag, på grund af inflationen, koster den samme pizza måske 75 kroner. Dette er et eksempel på prisstigning som følge af inflationen. Det betyder, at de samme penge ikke kan købe lige så meget som før.

Det er vigtigt at forstå inflationens virkning, da det kan påvirke vores økonomi og købekraft. Mens nogle prisstigninger er naturlige og forventede, kan for høj inflation føre til økonomiske udfordringer. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på inflationen og træffe velinformerede økonomiske beslutninger for at beskytte vores penge og opretholde en sund økonomisk stabilitet.

Hyperinflation

Hyperinflation er en ekstrem form for inflation – en slags inflation på steroider – hvor priserne stiger i en ekstremt hurtig og ukontrollerbar hastighed. Der er som udgangspunkt tale om hyperinflation, hvis priserne stiger med mere end 50% månedligt over en længere periode.

Det sker normalt, når der er en voldsom stigning i pengemængden i økonomien, hvilket fører til en dramatisk devaluering af valutaen. I en situation med hyperinflation kan priserne stige flere gange om dagen, og pengenes værdi bliver praktisk talt værdiløs. Dette kan have alvorlige konsekvenser for økonomien, da det underminerer tilliden til valutaen og skaber økonomisk ustabilitet.

Deflation

Deflation er det modsatte af inflation, hvor det generelle prisniveau falder over tid. Dette betyder, at varer og tjenester bliver billigere. Deflation kan opstå af flere årsager, herunder faldende efterspørgsel, overproduktion eller økonomisk nedgang. 

Mens det kan virke som en fordel at have lavere priser, kan deflation også være problematisk, da det kan føre til lavere indtjening for virksomheder, faldende investeringer og økonomisk nedgang. Det kan også føre til en ond cirkel, hvor faldende priser fører til lavere efterspørgsel, hvilket igen fører til yderligere prisfald.

Hvordan opstår inflation?

Inflation kan opstå grundet en række forskellige årsager. Lad os tage et kig på de mulige årsager til, at der opstår inflation i samfundet:

Øget efterspørgsel

En af årsagerne til stigende inflation er en øget efterspørgsel efter bestemte varer eller tjenester. Når efterspørgslen overstiger udbuddet, kan leverandørerne hæve priserne, hvilket resulterer i stigende inflation. Med andre ord skaber den høje efterspørgsel et pres på priserne, der fører til en generel stigning i omkostningerne for forbrugerne.

Dette kan ske, når der er en særlig populær vare eller tjeneste, som mange ønsker at købe, men udbuddet ikke kan følge med den store efterspørgsel. Leverandørerne kan reagere ved at øge priserne for at maksimere deres indtjening og udnytte den høje efterspørgsel. Denne situation kan bidrage til en stigning i det generelle prisniveau og dermed forårsage inflation.

Stigende omkostninger

Stigninger i priser på varer og tjenester kan også skyldes øgede omkostninger for virksomhederne, der tilbyder dem. Dette kan eksempelvis ske, når produktionsomkostningerne stiger som følge af højere priser på råvarer eller materialer. Når virksomhederne skal betale mere for at producere varerne eller ydelserne, kan de være nødt til at hæve priserne for at opretholde deres indtjening. 

Når virksomhederne pålægger disse ekstra omkostninger på forbrugerne ved at hæve priserne, kan det føre til en stigning i det generelle prisniveau og dermed bidrage til inflationen.

Højere importpriser

Hvis vi importerer varer fra andre lande, hvor der er inflation, kan det også føre til en stigning i inflationen i Danmark. Når prisen på importvarer stiger, vil det medføre prisstigninger på de varer, der importeres. Dette skyldes, at virksomhederne bliver nødt til at øge priserne for at kompensere for de højere omkostninger ved importen. 

Derfor kan inflationen i de lande, vi importerer fra, altså have en direkte indvirkning på prisniveauet her i Danmark.

Nationalbankens ageren

Nationalbanken kan også spille en afgørende rolle i forhold til inflationen. Hvis Nationalbanken beslutter enten at øge mængden af udlånte penge eller at trykke flere penge, kan det medføre en stigning i inflationen. Dette sker, fordi der bliver tilført flere penge til økonomien, hvilket resulterer i, at værdien af de eksisterende penge falder. Når der er flere penge i omløb, bliver hver enkelt krone mindre værd i forhold til varer og tjenester. 

Efter inflation sker der ofte recession. Bliv klogere på, hvad der sker efter en inflation i vores indlæg.

Centralbankernes påvirkning af inflationen

Centralbankerne spiller en afgørende rolle i forhold til inflationen og har ansvaret for at opretholde stabile priser i samfundet. Et af centralbankernes vigtigste redskaber til at påvirke inflationen er renten. Ved at ændre den rente, som almindelige banker skal betale for at have penge stående i centralbanken, kan centralbankerne påvirke de øvrige rentesatser i samfundet. Dette har direkte konsekvenser for økonomien og inflationen.

Når centralbankerne hæver renten, bliver det dyrere for bankerne at låne penge, hvilket igen kan føre til højere renter for forbrugere og virksomheder. Dette kan have en dæmpende effekt på efterspørgslen i økonomien og dermed bidrage til at begrænse inflationen. 

På den anden side kan centralbankerne også vælge at sænke renten for at stimulere økonomien og øge efterspørgslen. Dette kan være relevant i perioder med lav inflation eller økonomisk afmatning. Ved at gøre det billigere at låne penge til forbrug og investeringer kan centralbankerne øge aktiviteten i økonomien og styrke væksten.

I euroområdet er det Den Europæiske Centralbank, ECB, der har ansvaret for at sikre en lav og stabil inflation. ECB har fastsat et mål om en inflation på 2 procent på mellemlang sigt. Ved at regulere renten og gennemføre andre tiltag forsøger ECB at opretholde prisstabilitet og fremme økonomisk vækst i euroområdet.

Vi har bl.a. set eksempler på, hvordan ECB har prøvet at påvirke inflationen i løbet af 2022 og 2023. Her har inflationen været usædvanlig høj – på nogle tidspunkter over 10% – og derfor har ECB prøvet at sænke inflationen ved at hæve deres udlånsrenter. For som nævnt ovenfor, vil det have en dæmpende effekt på økonomien og dermed begrænse inflationen.

Det er vigtigt at følge med i centralbankernes beslutninger og tiltag, da de har stor indflydelse på økonomien og kan påvirke inflationen og leveomkostningerne for os alle. Centralbankernes handlinger afspejler deres mål om at opretholde en stabil og bæredygtig økonomisk udvikling.

Hvordan påvirkes du af inflationen i Danmark?

Inflationen har direkte indflydelse på hverdagen for os alle og påvirker vores økonomi og købekraft. Grundlæggende betyder inflation, at dine penge bliver mindre værd, og at forbrug gradvist bliver dyrere.

Her er nogle måder, hvorpå du konkret bliver påvirket af inflationen:

 • Prisstigninger
  Inflationen fører til stigende priser på varer og tjenester over tid. Det betyder, at de samme produkter og tjenester kan koste mere i fremtiden, hvilket kan påvirke din evne til at opretholde din levestandard og købe de ting, du har brug for, hvis din indkomst ikke stiger med tilsvarende fart som inflationen.

 • Købekraft
  Når inflationen stiger, mister din pengeværdi gradvist sin købekraft. Dine penge kan købe færre varer og tjenester, hvilket betyder, at du skal bruge flere af dine penge for at opretholde den samme levestandard.

 • Opsparing
  Hvis du har penge stående på en opsparingskonto eller i en form for likvide midler, kan inflationen reducere værdien af dine besparelser over tid. Hvis inflationen overstiger renten på din opsparingskonto (hvilket er en meget reel risiko med de negative renter, vi har i øjeblikket), kan du opleve et reelt negativt afkast.

 • Låntagning
  Inflationen kan påvirke lånerenterne. Hvis inflationen er høj, kan det føre til stigende renter på lån, hvilket gør det dyrere at låne penge til forbrug, boligkøb eller investeringer.

 • Lønninger
  Inflationen kan også have indvirkning på lønningerne. Hvis inflationen stiger, kan det give incitament til at forhandle højere lønninger for at opveje prisstigningerne og bevare købekraften.

Det er vigtigt at være opmærksom på inflationens indvirkning på din økonomi og træffe fornuftige økonomiske beslutninger. Ved at have en forståelse for inflationens virkning kan du planlægge og tilpasse din økonomi i overensstemmelse hermed.

Hos Danmarks Statistik opgøres inflationen i Danmark hver måned.

Beskyt dig selv mod inflation gennem investering

Når det kommer til at beskytte dig selv mod inflation, kan investering være en klog strategi. Når du holder dine penge på en almindelig opsparingskonto, kan de nemlig over tid blive mindre værd på grund af inflationen. Ved at investere dine penge i forskellige aktiver kan du dog modvirke denne effekt.

Når du investerer, har du mulighed for at placere dine penge i aktier, obligationer, ejendomme eller andre investeringsmuligheder, der har potentiale for at give et højere afkast end inflationsraten. For eksempel kan aktier i solide virksomheder vokse i værdi over tid og give dig et afkast, der overstiger inflationsraten. På samme måde kan investering i ejendomme være en sikkerhed mod inflation, da værdien af fast ejendom normalt stiger over tid. Du kan også prøve crowdlending, hvor du udlåner dine penge til et byggeprojekt, der herefter skal tilbagebetale dit lån med renter. En typisk rente på crowdlending gennem Fundbricks er 8-12% p.a. i op til 6-18 mdr.

Se alle vores projekter her

Ved at investere dine penge i stedet for at have dem stående på en opsparingskonto, giver du dine penge mulighed for at vokse og bevare deres købekraft. Det er vigtigt at huske, at investering altid indebærer en vis risiko, og at du bør foretage grundige undersøgelser, før du træffer investeringsbeslutninger.

Men ved at udnytte de potentielle afkastmuligheder, som investeringer kan give, kan du bedre beskytte dig selv mod inflation og sikre, at dine penge bevarer deres værdi over tid.

HVAD VENTER DU PÅ?

Investér i solide investerings projekter.

OPRET EN BRUGER
eller log ind med en eksisterende bruger

Download Fundbricks

Tilgå alle dine Fundbricks investeringskonti direkte fra dit dashboard og få et hurtigt overblik.

Vi sender alle vores beskeder via push notifikationer, således går du ikke glip af spændene projekter eller vigtige beskeder.

Læs mere