Mellemfinansiering

Mellemfinansiering er en finansieringsform, du bruger mellem salget af din nuværende bolig og købet af din kommende bolig. Mellemfinansiering giver dig altså mulighed for at købe en ny bolig, før du har fået udbetalt købesummen for salget af din gamle bolig. 

Der er en række faktorer, der kommer i spil, når man benytter mellemfinansiering af huskøb eller anden bolig. Dem vil vi gennemgå i denne guide.

Hvad er mellemfinansiering?


For bedst at forklare, hvad mellemfinansiering er, kommer der her et eksempel. Forestil dig, at du finder et hus, du gerne vil købe. Huset koster fem millioner kroner, og du vil derfor sælge din nuværende bolig for at finansiere købet af dit nye hus. Du finder en køber, som gerne vil købe din nuværende bolig for seks millioner kroner.

Umiddelbart ville man tænke, at du blot kunne bruge indtægterne på seks million kroner fra salget af din nuværende bolig til at finansiere købet af dit nye hus, der koster fem millioner kroner. Det er her, mellemfinansiering bliver aktuelt. Der foregår nemlig en længere proces, fra du indgår aftale om at sælge din bolig, til du rent faktisk har købesummen i hænderne.

Læs også: Finansiering af nybyggeri og byggelån.

Når du har solgt din nuværende bolig, modtager du en del af købesummen. Du modtager dog ikke det fulde beløb, da dette først bliver udbetalt på overtagelsesdagen, som er den dag, hvor køberen bliver den legale ejer af boligen. Når du modtager købesummen på overtagelsesdagen, kan du dog ikke bruge dem på din nye bolig, før skødet på din gamle bolig er tinglyst uden retsanmærkninger. En retsanmærkning er eksempelvis, at du har et lån i din gamle bolig, som skal indfries eller overtages af køber, før skødet kan tinglyses. 

Tinglysning er den proces, hvor rettigheder over eksempelvis en bolig efterprøves, registreres og offentliggøres. Når du sælger din bolig, skal det altså tinglyses, at køberen er den nye ejer af boligen. Herefter vil ejerforhold, vurderinger og lignende information være offentlig tilgængeligt på Tinglysning.dk. Når et dokument tinglyses, betales en tinglysningsafgift til staten.

Et skøde er det dokument, der beviser, hvem der ejer en bolig. Det er skødet der tinglyses, når boligen overdrages i forbindelse med et salg. Skødet indeholder de vigtigste informationer om køber, sælger og vilkårene for overdragelsen af ejendommen. Disse ting er dog uddybet i købsaftalen, der er kontrakten mellem køber og sælger. 

Hvor skødet kun indeholder de vigtigste informationer om salget, er købsaftalen det dokument, hvor aftalen om ejendommen er nærmere specificeret. I købsaftalen er også indskrevet overtagelsesdagen, hvilket er den dag, hvor ejendommen overdrages fra sælger til køber. Denne dag er vigtig, når man skal have mellemfinansiering. 

Hvis du sælger din gamle bolig, før du køber en ny, har du ikke brug for mellemfinansiering. Her vil du nemlig have købesummen til rådighed før dit nye boligkøb. Det sker dog ofte det, at man netop vælger at sælge sin gamle bolig, da man har fundet en ny. I sådanne tilfælde vil der være brug for mellemfinansiering, medmindre man selv har råd til at betale det fulde beløb af den nye bolig, før man får købesummen for den gamle. I tiden mellem at du sælger din gamle bolig og køber din nye, får du altså brug for mellemfinansiering. 

Mellemfinansiering rente

Mellemfinansiering er en dyr finansieringsform. Derfor kan det være en fordel at aftale en så tidlig dato for tinglysning som muligt i købsaftalen. Når skødet er tinglyst, kan du nemlig bruge købesummen til at betale for din nye bolig, og jo hurtigere skødet tinglyses, jo kortere tid har du brug for mellemfinansiering. 

Der kan være en række årsager til, at du får brug for mellemfinansiering i en længere periode. Hvis skødet tinglyses med retsanmærkninger, skal disse bringes i orden, inden skødet kan tinglyses og købesummen udbetales. Desuden kan køberens rådgiver misligholde fristerne, som er aftalt i købsaftalen, eksempelvis ved for sen deponering af købesummen eller tinglysning af skødet. 

Hvis dette sker, kan der pålægges en rente på købesummen, som er højere, end hvad du betaler for mellemfinansieringen, så køberens misligholdelse ikke kommer til at blive en udgift for dig. Generelt kan der også opstå forsinkelser hos din bank eller ejendomsmægler, som gør, at perioden for din mellemfinansiering forlænges. Det er derfor en god idé at følge op regelmæssigt, så dine udgifter til mellemfinansiering ikke stiger. 

Noget der er helt essentielt mellem salget af din nuværende bolig og købet af din nye er, at der i købsaftalen er indskrevet et forbehold for, at du får solgt din nuværende bolig. Hvis ikke et sådant forbehold er i købsaftalen, kan du pludselig stå i den situation, at du har underskrevet en aftale med sælgeren af din kommende bolig, men at køberen af din nuværende bolig springer fra, og du dermed ikke længere får summen fra salget til rådighed.

Opnå mellemfinansiering med crowdlending


Hos Fundbricks tilbyder vi attraktive finansieringsmuligheder af byggeprojekter via vores crowdlending services. Læs mere om crowdlending her. Du kan også læse mere om alternativ finansiering til huskøb.

Brug vores crowdlending service som mellemfinansiering af nyt byggeprojekt, så du undgår personlig hæftelse. Du får samtidig adgang til et bredt netværk af investorer, der alle er interesserede i at investere i nye, danske byggeprojekter.


Du kan beregne din sag og indhente finansieringstilbud lige her

Fuld finansiering til solide danske ejendomsprojekter

Sammen med vores samarbejdspartnere kan vi i de fleste tilfælde levere fuld finansiering af solide danske ejendomsprojekter. Dette inkluderer både senior- og juniorfinansieringen - og det hele uden krav om personlig hæftelse.

Beregn din sag

VI VENDER TILBAGE MED ET TILBUD HURTIGST MULIGT!
Der skete en fejl. Prøv igen.

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os på hello@fundbricks.com