Investering

Diversificering af investeringsportefølje: Alt, du behøver at vide

June 3, 2022
Thomas Rolin
Del via

Her kan du læse meget mere om diversificering og lære om vigtigheden i at sprede dine investeringer ud.

Når du kaster dig ud i investering i aktier, er det vigtigt, at du sætter dig ind i begreber såsom diversificering, som er en risikospredning af investeringer. Det er altid en god idé at have en bredt diversificeret portefølje, hvis du vil sikre dig den bedste balance mellem afkast og risiko.

Hvad er diversificering?

Lad os starte ud med at få afklaret, hvad diversificering egentlig er. Du vil helt sikkert støde på diversificering, når du sætter dig ind i investeringer. Diversificering forstås som spredning af dine midler og er en investeringsstrategi, der handler om at risikosprede. 

Hvis du fx investerer alle dine penge i én virksomhed, vil din formue gå op og ned baseret alene på denne virksomheds performance. Hvis du omvendt investerer dine penge i ti virksomheder, vil din formue gå op og ned baseret på ti forskellige virksomheders performance. 

Porteføljediversificering er et nøgleprincip for enhver succesfuld investor at efterleve. Frem for at lægge alle æg i én kurv lægger vi altså æggene i flere kurve.   

Hvad er en portefølje, og hvor mange aktier skal man have?

Kort fortalt er en investeringsportefølje en samling af de forskellige investeringer, du måtte have. 

Alt efter hvilken opbygning du vælger for din portefølje, kan det have betydning for dit endelige afkast kombineret med den risiko, du løber. Du kan kombinere din portefølje med aktier, som er risikofyldte og som potentielt vil give højere afkast - med de mere pålidelige aktier, hvor afkastet er lidt mindre, men hvor risikoen for tab er langt mindre. 

Det er her, diversificeringen kommer i spil. 

På den måde har du ikke lagt alle æggene i én kurv. Mange eksperter vurderer, at en succesrig portefølje har omkring 25-30 forskellige aktiver. Det er fx en kombination af aktier, obligationer og ejendomsinvesteringer. 

Hvad er fordelene ved diversificering?

Men hvorfor er diversificering vigtig, og hvad er de største fordele? 

Det havde været super let at investere, hvis man kunne se ind i fremtiden. Men fremtiden er desværre meget uforudsigelig og markederne er i konstant forandring. Hvis hele din portefølje udelukkende består af aktier i ét specifikt selskab - og det selskab går konkurs eller der sker et dramatisk aktiefald - så lider din portefølje et stort tab, og du kan ende med at miste mange penge. 

Dermed er der en betydeligt reduceret risiko, hvis du diversificerer din portefølje og spreder dine investeringer ud på flere heste. Oddsene for at miste penge er altså væsentligt mindre, når du diversificerer - for hvis du taber penge på ét aktiv, kan du samtidigt få udlignet tabet fra en anden aktivklasse. 

Diversificeringen giver ligeledes mulighed for at anvende flere investeringsstrategier til at maksimere gevinst - fx ved at sammensætte din portefølje af aktier, obligationer og crowdlending.

Læs mere om passiv indkomst her.

Forskellige diversificeringsstrategier: Hvordan diversificerer jeg mine investeringer?

Når du diversificerer dine investeringer, kan du både vælge at diversificere i bredden og i dybden. 

Diversificering i bredden

En af metoderne til diversificering er at sprede investeringen over flere forskellige aktivklasser - og det kan være aktier, obligationer, råvarer - såsom guld - indeksfonde eller ejendomme. Her vil du kunne ramme meget mere bredt. Dine investeringer vil i det tilfælde være mindre udsat, skulle der ske udsving i markederne. 

En bred diversificering vil altså reducere din porteføljes sensitivitet over for svingninger på markederne, fordi dine investeringer kan bevæge sig i forskellige retninger og vil måske ikke blive påvirket på samme måde af begivenheder og bevægelser på verdensplan. 

Diversificering i dybden

Du kan også vælge at lave diversificering inden for den samme aktivklasse- for eksempel aktiediversificering. Her kommer du mere i dybden med din diversificering. Du kan også vælge at sprede investeringerne ud på specifikke sektorer, industrier og lande.

Hvor meget skal jeg diversificere min portefølje? 

Din diversificering og antal af aktier skal tage udgangspunkt i den risikoprofil, som du har - som vurderes ud fra din risikoevne og risikovilje samt din tidshorisont. Jo længere tidshorisont du har, jo større risici kan du for eksempel tillade dig at løbe. Med risikoevne menes der din nuværende og fremtidige livssituation - din løn, dit rådighedsbeløb og faste udgifter - samt eventuel gæld. Som nævnt før, skal du have fundet den balance mellem risiko og udgift, som går op og giver mening for dig. 

Spred din risiko med crowdlending 

En af de største fordele ved crowdlending er, at det er en investeringstype, der har stor resistens for afkastreduktion. I et meget volatilt marked – altså et marked, hvor værdien på aktier hopper og falder fra dag til dag (fx grundet uroligheder i Ukraine) - er crowdlending et mere stabilt investeringsmiddel. 

Det skyldes, at crowdlending basalt set er dig, der låner dine penge ud til opførelsen af ejendomsprojekter. De penge, du låner ud, skal betales tilbage til dig med renter. 

Renterne er faste.

På den måde er dit afkast ligeledes fast, hvorimod klassiske investeringsmidler såsom aktier og obligationer er variable.

Læs mere om fordelene ved crowdlending her

Er du nysgerrig på at diversificere din portefølje yderligere, men ved ikke i hvad, kan du læse mere om, hvad du kan investere din formue i her.

HVAD VENTER DU PÅ?

Investér i solide investerings projekter.

OPRET EN BRUGER
eller log ind med en eksisterende bruger

Download Fundbricks

Tilgå alle dine Fundbricks investeringskonti direkte fra dit dashboard og få et hurtigt overblik.

Vi sender alle vores beskeder via push notifikationer, således går du ikke glip af spændene projekter eller vigtige beskeder.

Læs mere