Thomas Sonne-Schmidt
Del via

Skat af aktier og investeringer

Hvordan forholder det sig egentlig med skat, når du investerer? Skal der betales skat af aktier? Og hvad med skat af investeringer i for eksempel fast ejendom? Find ud af det her, hvor vi gennemgår de skattemæssige regler knyttet til det at investere. 

Vi kommer til at dykke ned i forskellige aktivklasser, beskatningsprincipper, skattetyper og gældende skattesatser. På den måde skulle du gerne være klædt godt på til at forstå skat af aktier og investeringer.

Aktivklasser

Med aktivklasser menes der de forskellige typer af investeringer, der findes. Alt afhængig af, hvilken aktivklasse du investerer i, vil du nemlig blive beskattet forskelligt. 

Her er en liste over typiske aktivklasser, som du kan investere i: 

 • Aktier
 • Obligationer
 • Aktiebaserede investeringsforeninger
 • Andre investeringsforeninger
 • ETF’er på SKATs positivliste
 • Andre ETF’er
 • Derivater
 • Pension
 • Aktiesparekonto
 • Crowdlending

Der findes mange flere aktivklasser, hvor ovenstående er et udsnit af typiske og udbredte eksempler på aktivklasser i Danmark.

Beskatningsprincipper

Med beskatningsprincipper menes der de forskellige måder, som SKAT beskatter dine investeringer på. Investeringer beskattes nemlig forskelligt, alt afhængigt af hvad du har investeret i, og du kan bruge denne viden til at vurdere dine investeringsstrategier. 

Som investor i Danmark er der således to beskatningsprincipper, der er værd at kende til:

 • Realisationsbeskatning
 • Lagerbeskatning


Realisationsbeskatning

Det første princip er realisationsbeskatning. Realisationsbeskatning betyder, at du først betaler skat, når du har realiseret din investering – hvad end det er en gevinst eller et tab. 

Er det en gevinst, betaler du en bestemt skattesats for gevinsten. Har du fx investeret 10.000 kr. og realiseret en gevinst på 1.000 kr., vil du blive beskattet for de 1.000 kr. – og er skattesatsen fx 27%, vil det svare til, at du skal betale 27% af 1.000 kr. Altså 270 kr. 

Har du derimod realiseret et tab, vil du kunne trække tabet fra i andre aktiegevinster. Lad os sige, du havde et tab på 270 kr. – i så fald kan du trække det tab fra din gevinst, som resulterede i en beskatning på 270 kr. Alt i alt skal du dermed betale 0 kr. i skat. 

Tab kan overføres til fremtidige år. Hvis du har et dårligt år, vil du på den måde kunne lempe din skattebyrde i et fremtidigt, mere gunstigt år. 

OBS: At trække tab fra i gevinster gælder kun for aktier optaget til handel på et reguleret marked. For aktier optaget til handel på et ureguleret marked, læs mere her

Du kan læse mere om principperne for beskatning af gevinst og tab ved salg af aktier på SKATs hjemmeside.

Lagerbeskatning

Det andet beskatningsprincip er lagerbeskatning. Lagerbeskatning betyder, at du hvert år betaler en løbende skat af dine investeringer, hvad end du har solgt dem i løbet af året eller ej. 

Reglerne for beskatning af gevinster og tab er de samme som ved realisationsbeskatning. Den vigtigste forskel på de to er dermed spørgsmålet om at skulle betale skat én gang ved salgstidspunktet, eller løbende skat en gang om året, så længe du ejer aktierne. 

Teoretisk set vil realisationsbeskatning give større mulighed for at vækste din formue ved hjælp af renters rente-effekten, idet du uden løbende skattebetalinger har mere kapital at bruge renters rente på. 

I praksis kan der ofte være vigtigere ting at tage højde for, idet den reelle økonomiske forskel kan være minimal, hvorfor det kan være mere givtigt at fokusere på andre forhold – fx hvilken slags virksomheder, du investerer i. 

Hvilke aktier er typisk realisationsbeskattede og lagerbeskattede?

Typisk er udbyttebetalende enkeltaktier og danske udbyttebetalende investeringsforeninger underlagt realisationsprincippet. 

Omvendt gælder lagerbeskatning typisk for ETF’er, indeksforeninger, investeringsfonde og deslige, som ikke udbetaler udbytte. 

Du kan derfor starte med at undersøge, hvorvidt en aktie udbetaler udbytte eller ej. Det giver et meget godt praj om, hvilket beskatningsprincip der gælder. 

Derudover bør du også være i stand til at undersøge aktiens prospekt, hvor alle relevante informationer for investorer er samlet. 

Skattetyper

Hvad angår beskatning, findes der forskellige skattetyper. Det betyder, at dine investeringer beskattes forskelligt alt afhængigt af reglerne for aktivet. 

Mere specifikt kan man skelne mellem, hvor i din indkomst investeringen skal placeres. Skattemæssigt har du en række forskellige indkomster, der indebærer forskellige beskatningsregler. 

Relevante indkomster i denne sammenhæng for dig er følgende:

 • Aktieindkomst
 • Kapitalindkomst
 • Aktiesparekonto
 • PAL-skat (pension)

Hver af disse indkomstklasser har hver deres skattesats, som kan være vigtig for dig at forstå, når du skal planlægge din investeringsstrategi. I næste afsnit forklarer vi, hvilke skattesatser der gælder for de forskellige indkomster.

Skattesatser

Aktieindkomst

Skattesatsen for aktieindkomst = 27% / 42%

Du bliver beskattet med 27% af dine aktiegevinster op til en såkaldt progressionsgrænse – overstiger dine gevinster grænsen, vil du blive beskattet med 42% for den overskydende del af din gevinst.

Progressionsgrænse for 2023 = 58.900 kr.
Progressionsgrænse for 2024 = 61.000 kr.

Eksempel: Du har haft en samlet aktiegevinst på 70.000 kr. i løbet af 2023.

Du betaler således 27% skat af 58.900 kr. = 15.903 kr.

Herefter betaler du 42% skat af den resterende gevinst, som er 11.100 kr. = 4.662 kr. 

Din samlede skattebetaling er derfor 20.565 kr. – og din samlede gevinst efter skat er derfor 49.435 kr. 

Kapitalindkomst

Skattesatsen for kapitalindkomst = 37%-42%.

Kapitalindkomst udgør sammen med din personlige indkomst din skattepligtige indkomst. Det betyder, at størrelsen på din kapitalindkomst kan have indvirkning på, om du skal betale topskat.

Her er der også en progressionsgrænse, eller bundfradrag, der i 2023 ligger på 48.800 kr. Det vil sige, at de første 48.800 kr. af positiv kapitalindkomst ikke tæller mod din topskattegrænse. Du betaler stadig skat af den positive indkomst, men det medregnes ikke i beregningen af, hvorvidt du skal betale topskat eller ej. 

Positiv kapitalindkomst efter grænsen vil således tælle mod din topskattegrænse i forhold til din samlede skattepligtige indkomst. 

Aktiesparekonto

Skattesatsen for aktiesparekontoen = 17%

Aktiesparekontoen er et isoleret skattemiljø, hvor dine investeringer beskattes efter særlige regler og satser. For 2023 ligger skattesatsen på 17%, hvilket gør aktiesparekontoen til et attraktivt investeringsmiljø.

Du kan til gengæld maks indskyde 106.600 kr. på kontoen pr. 1. januar 2023, og du kan maks have én aktiesparekonto. Derudover beskattes alle aktiver på aktiesparekontoen efter princippet om lagerbeskatning. 

Det er heller ikke alle slags aktiver, du kan have stående på din aktiesparekonto. Det er i udgangspunktet kun muligt at investere i regulerede enkeltaktier såvel som investeringsselskaber, hvis aktiver består af minimum 50% aktier. 

Læs mere på SKATs hjemmeside.

PAL-skat

Skattesatsen for PAL-skat = 15,3%

PAL-skatten er en skattesats, der gælder specifikt for tab og gevinster i pensionsordninger. PAL står således for Pensionsafkastbeskatningsloven.

Pensionsordningen som investeringsmiljø beskattes løbende efter princippet om lagerbeskatning, og skattesatsen er altså 15,3%. 

Din pensionsopsparing består af forskellige investeringsaktiver, og de vil løbende stige og falde i værdi. Disse stigninger skal du betale skat af, og tabene får du lov til at trække fra i fremtidige gevinster.

Skat af investeringer – hvornår skal du betale skat?

Køb og salg af aktier og værdipapirer skal som udgangspunkt altid indberettes til SKAT. I nogle tilfælde sker indberetning af din investering automatisk, men i andre skal du selv ind og rette i din selvangivelse, så du kan få det korrekte resultat på årsopgørelsen og kan betale den rette skat af aktier og andre investeringer. Udover skat af aktier købt som enkeltaktier skal der også betales skat af investeringer inden for følgende områder: 

 • Ejendomsinvesteringer
 • Investeringsfonde
 • Investering af pensionsopsparing
 • Skat af renteindtægter ved crowdlending

Crowdlending-skat – skat af investeringer i crowdlending

Måske har du valgt at investere dine penge i crowdlending og er i tvivl om, hvordan det stiller dig skattemæssigt. Som ved andre former for investering, skal der ligeledes betales skat af dit afkast ved investering gennem crowdlending.

Investerer du via en crowdlending-platform, vil din investering i nogle tilfælde indberettes til skat helt automatisk, og du skal derfor ikke selv gøre andet end at tjekke, om tallene er korrekte på årsopgørelsen – præcis som du gør med dine øvrige indtægter. I andre tilfælde skal du dog selv indberette, og det er derfor en god idé at undersøge, hvordan indberetning til SKAT fungerer i forhold til din valgte platform. 

Investerer du i crowdlending udenom en platform, skal du altid selv stå for indberetning af dit afkast til SKAT. Det gør du ved at oplyse beløbet i det korrekte felt på selvangivelsen, så oplysningen kan indgå i den samlede beregning, der senere bliver til din årsopgørelse hos SKAT. Du kan læse mere om skat af crowdlending her.

Læs også om, hvad negativ rente er, og hvad du skal være opmærksom på.

Godt klædt på til at forstå skat af aktier og investeringer

Vi håber, at du nu er blevet lidt klogere på, hvordan det fungerer med skat af aktier og skat af andre investeringer, herunder crowdlending-skat. Er du interesseret i crowdlending, tilbyder vi hos Fundbricks flere forskellige investeringsmuligheder inden for ejendomsinvestering med udgangspunkt i crowdlending, og vil du vide mere, så kontakt os endelig med dine spørgsmål.  


KOM I GANG

Sådan investerer du...

Bliv godkendt investor

Vi følger retningslinierne for hvidvaskning.

01
02

Udlån til projekt

Vælg det ønskede udlånsbeløb til det enkelte ejendomsprojekt.

Modtag afkast

Få kontant tilbagebetaling af dit udlån samt afkast når ejendomsprojektet afsluttes.

03

Andre relevante projekter

Igangværende ejendomsprojekter

IGANGVÆRENDE
KOMMER SNART
FULDTEGNET
IGANGVÆRENDE
Byggefinansiering til luksusvilla i Marbella - pulje 2
Funding target
3.018.750 DKK
Rente p.a.
11.00 %
Løbetid i md.
8-10 mdr.
Overdækningsgrad
34.00 %
Min. indskud
10.000 DKK
Read more about this Project
IGANGVÆRENDE
KOMMER SNART
FULDTEGNET
IGANGVÆRENDE
Solcelleparker på dansk supermarkedskæde - etape 3
Funding target
5.350.000 DKK
Rente p.a.
12.00 %
Løbetid i md.
12-14 mdr.
Overdækningsgrad
28.00 %
Min. indskud
10.000 DKK
Read more about this Project
IGANGVÆRENDE
KOMMER SNART
FULDTEGNET
IGANGVÆRENDE
Solceller på boligforening i Hedehusene
Funding target
3.100.000 DKK
Rente p.a.
11.00 %
Løbetid i md.
6-8 mdr.
Overdækningsgrad
25.00 %
Min. indskud
10.000 DKK
Read more about this Project

HVAD VENTER DU PÅ?

Investér i solide investerings projekter.

OPRET EN BRUGER
eller log ind med en eksisterende bruger