Lån med kautionist

March 6, 2023
Thomas Rolin
Del via

I dette indlæg vil vi gennemgå relevante begreber, der er vigtige at forstå, hvis man overvejer et lån med kautionist.

Lån med kautionist er en type af lån, hvor en tredjepart stiller garanti for lånet. Det er en låntype, hvor långiveren garderer sig mod, at låntageren ikke kan betale tilbage på lånet.

Garantien skal sikre, at lånet kan tilbagebetales i tilfælde af, at låntageren ikke har mulighed for det.

Hvad er en kautionist?

En kautionist er en fysisk eller juridisk person, som stiller garanti for en anden persons gæld til kreditor. Kautionisten stiller sikkerhed for, at såfremt låntager ikke kan overholde sine forpligtelser, indtræder kautionisten i låntagers sted og overtager forpligtelsen.

Et lån med en kautionist kan bedst beskrives med et eksempel:

A låner 1 mio. kr. af B. Lånet stiftes med C som kautionist. A kommer i økonomiske vanskeligheder og kan derfor ikke overholde sin forpligtelse om at tilbagebetale til B. Da C er kautionist, vil C indtræde i A’s sted og overtage forpligtelsen til at betale B. C kan derefter kræve betaling af A. 

Der findes mange konstellationer, når der optages lån med en kautionist, men ofte vil kautionisten (C) være forælder til låntager (A), som optager et boliglån hos en bank (B). 

Forskellige måder at kautionere for et lån

Pro rata hæftelse

Pro rata kommer af latin og betyder ‘efter tilsvarende del’. Hvis man kautionerer med pro rata hæftelse, betyder det altså, at man kautionerer for en bestemt del af en samlet gæld. Hvis et lån udgør en million kroner og fire personer hæfter pro rata, vil deres individuelle gæld være 250.000 kroner. 

Långiveren vil derfor kun kunne gøre krav på 250.000 kroner fra hver person. Det er derfor uden betydning for en kautionist, om en anden kautionist ikke har mulighed for at tilbagebetale sin del af lånet - hvis der kautioneres pro rata, er man kun ansvarlig for sin egen del. 

Pro rata hæftelse adskiller sig fra solidarisk hæftelse. Hvis der var aftale solidarisk hæftelse i det tænkte eksempel, ville långiveren kunne kræve det fulde beløb, altså en million kroner, fra hver af de fire kautionister. Disse vil da have regres over for hinanden og vil kunne kræve beløbet tilbagebetalt. 

Selvskyldnerkaution

Selvskyldnerkaution er den strengest kautionsform. Denne form bruges ofte af banker og andre professionelle långivere. Ved selvskyldnerkaution hæfter kautionisten fra den dag, hvor låntageren ikke betaler til tiden. Det betyder, at långiveren kan kræve, at kautionisten betaler, alene hvis én betaling ikke er sket rettidigt. 

Simpel kaution

Simpel kaution er hovedreglen i dansk kautionsret medmindre andet er aftalt eller bestemt ved lov. Hvis et lån er stiftet med simpel kaution, kræver det, at långiveren kan dokumentere, at låntageren ikke er i stand til at betale, før kautionisten overtager gælden. Dette dokumenteres ved udlægsforretning eller konkurs. 

Alskyldserklæring

En alskyldserklæring er en erklæring om, at der stilles sikkerhed for enhver gæld, låntager har eller fremover får over for långiver. Denne type kaution kan have store konsekvenser, da kautionisten ikke blot hæfter for et bestemt beløb, men altså også eventuel fremtidig gæld, låntageren kan stifte. 

Det skal du være opmærksom på, hvis du optager et lån med kautionist

Det er relevant for låntager såvel som kautionist at kende alle detaljer for lånet. Det omfatter hovedstolen og omkostninger ved at stifte lånet, men også de renter og gebyrer, der pålægges. Renter og gebyrer kan nemlig være en stor økonomisk byrde i en lang periode, eksempelvis hvis lånet ender med at blive indfriet gennem en afdragsordning. 

Hvornår er det relevant at stifte et lån med kautionist?

Hvis banken kræver det, kan det være nødvendigt at finde en kautionist. Mangler man en kautionist, må man lede i sin vennekreds eller familie efter en, som har orden i økonomien og tiltro til, at man kan betale tilbage. Det skal dog understreges, at der kan opstå udfordringer i ens forhold, hvis man ender med ikke at kunne overholde sine forpligtelser. 

Der er flere situationer, hvor det kan være relevant at stifte et lån med kautionist. 

 1. Hvis låntager har en dårlig kreditværdighed, er bankerne ikke tilbøjelige til at tillade lån. Her vil de ofte kræve en kautionist, som kan stille garanti for lånet.
 2. Hvis låntager ikke selv kan stille sikkerhed. Har man eksempelvis ingen bil, fast ejendom, eller andre værdifulde aktiver, banken kan få pant i, kan det være nødvendigt at finde en, som vil kautionere for lånet. 
 3. Hvis låntager ønsker et lån med en lavere rente eller længere løbetid, kan banken også stille krav om kaution. Her kan en kautionist stille sikkerhed, så långiver kan optage et mere fordelagtigt lån. 

Hvem kan kautionere?

Både private og virksomheder kan kautionere for andre. Det er dog oftest privatpersoner, der kautionerer for andre privatpersoner. Der stilles en række krav til kautionisten, som er nødvendige, før personen kan godkendes til at kautionere. 

 • Personen skal være minimum 18 år gammel - visse långivere kræver, at personen er ældre. 
 • Personen skal være bosiddende i Danmark
 • Personen må ikke have fælles økonomi med den person, der ønskes at kautionere for
 • Personen skal have en sund økonomi og må ikke være registreret i RKI

Samkaution

Det er desuden muligt at have flere til at kautionere for sit lån, såfremt de også lever op til ovenstående krav. Det kunne eksempelvis være to familiemedlemmer, som ønsker at sprede risikoen. 

Fordele og ulemper ved at være kautionist

Der er fordele og ulemper ved at stille sikkerhed som kautionist - dog især ulemper. Den nok eneste fordel er, at man kan hjælpe en ven eller et familiemedlem med at opnå det lån, de ønsker, ofte til en bolig.

Ulemperne er dog mange. Det kan være en stor byrde for kautionisten, hvis låntageren ikke kan tilbagebetale gælden, da kautionisten dermed vil overtage forpligtelsen. Hvis der er tale om en alskyldserklæring, kan det have endnu mere vidtrækkende konsekvenser end ved andre kautionsformer, da gælden kan vokse sig endnu større. 

Det kan anbefales at alliere sig med en rådgiver, hvis man overvejer at kautionere. Dermed kan man få et komplet indblik i, hvilken risiko, man løber ved at kautionere for en andens lån. 

Fordele og ulemper ved at få et lån med kautionist

Hvis du ønsker at optage et lån, men din økonomi ikke kan bære det, er en kautionist en mulighed. Der er dog en række fordele og ulemper, man bør være bekendt med.

Fordele

 • Du kan få bevilget et lån, selvom du ikke har en stærk økonomi. Du kan altså få mulighed for eksempelvis at købe et hus, selvom du egentlig ikke har råd til det på netop det tidspunkt.
 • En kautionist kan sikre dig en lavere rente, da bankerne vil anse lånet som mindre risikofyldt. 

Ulemper

 • Det kan tage længere tid end normalt at få oprettet en låneaftale med kautionist. Det er nemlig både dig og kautionisten, der skal kreditvurderes, og desuden skal der oprettes flere dokumenter. 
 • Hvis du ikke kan betale lånet af til tiden, risikerer du, at kautionisten overtager din gæld. 

Hvad sker der, hvis man ikke kan betale et lån med kautionist?

Alt efter hvilken type kaution, der er tale om, sker der forskellige ting, når en låntager ikke har mulighed for at betale rettidigt og dermed misligholder sine forpligtelser. 

Hvis misligholdelsen sker ved et lån der er stiftet med selvskyldnerkaution, overtager kautionisten forpligtelsen med det samme, når forpligtelsen misligholdes. Her skal långiver altså ikke først bevise, at låntager er insolvent, men kan blot kræve pengene direkte af kautionisten. 

Sker misligholdelsen ved et lån stiftet med simpel kaution, skal långiver - typisk en bank - først skaffe dokumentation for, at låntager ikke kan betale. 

Hvis flere parter hæfter solidarisk for et lån, kan banken kræve indfrielse af gælden fra en eller flere af parterne. Det kan betyde, at banken går efter den part, som de ved kan indfri gælden. Selvom denne part så hænger på gælden, kan man sige, at parten blot ‘lægger ud’ for de andre parter, der ikke har mulighed for at betale. Herefter kan den betalende part gøre brug af sin regresret. 

Hvad betyder regres i forhold til lån med kautionist?

Regresret betyder, at en kautionist, som har stillet sikkerhed for et lån, kan kræve, at låntager tilbagebetaler beløbet. Såfremt låntageren misligholder sine forpligtelser, træder kautionisten ind på dennes plads. Men kautionisten har altså ikke nødvendigvis et tab.

Kautionisten kan nemlig gøre regres mod låntageren, og der opstår dermed et nyt kreditor-debitor forhold, hvor kautionisten er kreditor og låntager debitor. Parterne kan så indbyrdes aftale, hvordan beløbet, der er kautioneret for, tilbagebetales. I praksis kan det dog være svært for kautionisten at få sine penge tilbage, da skyldneren ofte er insolvent. 

Det bør du overveje, før du kautionerer for et lån

Det skal først understreges, at der i de fleste tilfælde er behov for en kautionist, fordi låntagers økonomi ikke er solid nok til at bære lånet. Banken vurderer altså, at låntagers økonomi ikke er god nok til lånet, og der er brug for yderligere sikkerhed. Der vil derfor være en risiko for, at låntager ikke kan betale lånet tilbage. 

Før man kautionerer for et lån, er det derfor vigtigt at overveje flere ting.

 • Hvis det er en ven eller et familiemedlem, som beder dig om at kautionere, kan det have stor indflydelse på jeres forhold, hvis gælden misligholdes. 
 • Hvis du kautionerer for et lån, er det dig, som hænger på gælden, hvis låntager ikke kan betale. 
 • Når gælden skal indfries, skal du være i stand til at betale. Hvis du ikke kan betale det fulde beløb på én gang, skal du lave en ordning med långiver, hvor du eksempelvis afdrager. Du står altså nu i låntagers situation med en gæld, du ikke kan betale.
 • Banken kan tage udlæg i dine aktiver, så du kan blive tvunget til at sælge dine aktiver. I værste fald kan det betyde, at du må sælge din bil, dit hjem eller andre værdier, du ejer. 

Der findes måder, hvorpå du kan øge din sikkerhed som kautionist. Det er eksempelvis ved at få indført i kautionserklæringen, at låntager selv stiller pant for gælden. 

Det er vigtigt at overveje alle de potentielle konsekvenser, der kan være, hvis man kautionerer for en låntager, som ikke kan indfri gælden. Det skal dog siges, at låntager i de fleste tilfælde overholder sine forpligtelser og alle parter dermed er glade. Det kan dog anbefales, at du allierer sig med en advokat for at sikre, at du er bedst muligt garderet.

Læs om VSO og bliv bekendt med alle fordelene ved skatteordningen.

HVAD VENTER DU PÅ?

Investér i solide investerings projekter.

OPRET EN BRUGER
eller log ind med en eksisterende bruger

Download Fundbricks

Tilgå alle dine Fundbricks investeringskonti direkte fra dit dashboard og få et hurtigt overblik.

Vi sender alle vores beskeder via push notifikationer, således går du ikke glip af spændene projekter eller vigtige beskeder.

Læs mere