Investering

Virksomheds­skatteordningen (VSO)

Thomas Rolin
Del via

Virksomhedsskatteordningen (VSO) er en skattemæssig ordning for personligt ejede virksomheder – fx enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber.

I indlægget her vil vi blandt andet forklare, hvad VSO er, hvilke skattemæssige fordele der er ved ordningen og hvilke investeringsmuligheder du har gennem ordningen.

Hvad er virksomhedsskatteordningen?

Idéen med VSO er at opnå en skatterabat på din virksomheds overskud. Det er en ordning, som kun enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber kan gøre brug af, idet disse virksomhedstyper er kategoriseret som personligt ejede virksomheder.

Når du hæver et overskud fra din virksomhed til din personlige konto, vil du i udgangspunktet blive beskattet efter de almindelige personskatteregler. 

Hvis du gør brug af VSO, tager du en del af overskuddet, og i stedet for at hæve pengene til din personlige konto, lader du kapitalen stå i virksomheden som en opsparing. Når du gør sådan, vil overskuddet kun blive beskattet med en foreløbig virksomhedsskat på 22%.

På den måde kan du udskyde den højere beskatning, som følger af personskattereglerne, ved at lade pengene stå i din virksomhed. Det kan fx give mening, hvis din indkomst vil ramme topskattegrænsen. 

Ved ikke at hæve overskuddet kan du potentielt set undgå topskattegrænsen. Du skubber dermed indkomsten til et fremtidigt skatteår, hvor du fx har et mindre overskud og herved kan hæve mere af opsparingen, inden du rammer topskattegrænsen. 

Derudover bliver topskattegrænsen løbende hævet år for år, og på den måde kan der også være penge at hente hjem ved at udskyde indkomsten til et fremtidigt skatteår. 

Samlet set gør VSO det altså muligt for erhvervsdrivende at opnå en besparelse ved at nivellere skattebelastningen år for år. 

Hvilke skattemæssige fordele tilbyder VSO?

Der findes en række skattemæssige og økonomiske fordele ved at anvende virksomhedsskatteordningen. Vi kan blandt andet fremhæve følgende fordele:

Undgå topskattegrænsen med 22% foreløbig virksomhedsskat

Som nævnt kan du med VSO lade dele eller hele dit overskud stå i din virksomhed, som dermed bliver beskattet med en foreløbig virksomhedsskat på 22%. 

Det betyder, at din virksomhed vil have bedre likviditet, samtidig med at du kan jævne din skattebetaling ud over flere år – så hvis du har et dårligt år med lav indtjening, kan du hæve penge fra din VSO-opsparing, indtil du når topskattegrænsen for det pågældende skatteår.

Når du hæver pengene, vil din foreløbige virksomhedsskat på 22% blive modregnet din givne indkomstskat, så du ikke bliver unødigt beskattet.

Højere skatteværdi af rentefradrag

Derudover er fradragsværdien af renteudgifter markant bedre gennem VSO end din personlige indkomst. Skatteværdien af rentefradrag i den personlige indkomst er omkring 33,6%, mens den for VSO er helt oppe på ca. 56,5%. Det svarer dermed til en skattebesparelse på op mod 22,9%.

Det kan resultere i mange tusinde kroner sparet. Under visse omstændigheder kan du endda overføre din private gæld til din VSO, så du på den måde kan nyde godt af det høje rentefradrag på ca. 56,5%.

Eksempel på anvendelse af virksomhedsskatteordningen

Henrik Hansen er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed. 

I løbet af 2022 har Henrik Hansen tjent 700.000 kr. 

Derfor vælger han at hæve et beløb svarende til topskattegrænsen for skatteåret – 552.500 kr. (2022). 

De resterende penge – altså 147.500 kr. – lader han stå i sin virksomhed gennem virksomhedsskatteordningen. 

På den måde undgår Henrik Hansen at skulle betale topskat i 2022. I stedet betaler han 22% i foreløbig virksomhedsskat.

De 147.500 kr. (før skat) kan Henrik Hansen nu vælge at lade stå i sin virksomhed, så der er større likviditet, hvilket kan komme ham og virksomheden til gavn, hvis han pludselig står og mangler kapital.

Han kan også vælge at investere pengene gennem virksomhedsordningen for dermed at generere et afkast på den opsparede kapital. 

Investeringer gennem VSO skal dog være 100% erhvervsmæssige. Du vil derfor være en smule begrænset i dit udvalg af investeringsmuligheder. Dog kan det alligevel stadig være en smart og fordelagtig måde at styrke og udvikle en personligt ejet virksomhed på.

Du kan

Hvilke investeringsmuligheder er der med VSO?

Som sagt er der visse begrænsninger i forhold til udvalget af investeringsmuligheder gennem VSO. 

Investeringerne skal være 100% erhvervsmæssige. Det vil typisk være en vurderingssag, hvorvidt et givent aktiv skal anses for værende af erhvervsmæssig eller privat karakter.

Du kan for eksempel godt investere i fast ejendom gennem VSO, såfremt ejendommen udlejes og dermed indgår i virksomhedens erhvervsmæssige drift. Disse investeringer kan give en diversificering af porteføljen og potentielt give en stabil indkomst fra udlejning eller salg af ejendommene.

Det er vigtigt at bemærke, at de specifikke investeringsmuligheder under VSO kan variere afhængigt af den gældende lovgivning og de godkendte projekter eller virksomheder. Det anbefales altid at konsultere en skatterådgiver eller revisor for at få detaljerede oplysninger om de tilgængelige investeringsmuligheder og de skattemæssige konsekvenser for virksomheden.

Aktiver, du næsten aldrig kan investere i med VSO

  • Enkeltaktier
  • Anparter
  • Præmieobligationer
  • Uforrentede obligationer

HVAD VENTER DU PÅ?

Investér i solide investerings projekter.

OPRET EN BRUGER
eller log ind med en eksisterende bruger

Download Fundbricks

Tilgå alle dine Fundbricks investeringskonti direkte fra dit dashboard og få et hurtigt overblik.

Vi sender alle vores beskeder via push notifikationer, således går du ikke glip af spændene projekter eller vigtige beskeder.

Læs mere