Investering

Er luften allerede gået ud af aktiemarkedet eller er der stadig plads til 10% op og 100% ned?

April 29, 2020
Thomas Sonne-Schmidt
Del via

Læs vores tanker om en sammenligning med investering i byggefinansiering

Aktiemarkedet er spændende, men risikofyldt

I løbet af den seneste tid er aktiemarkedet begyndt at stige igen, efter at have været skudt i sænk som følge af coronakrisen. Mange har derfor nogle dage set stigninger i de nationale og globale indeks på 5-8% over få dage, men samtidig også set hvordan at aktiemarkedet kan falde igen allerede dagen efter.
Men her i slutningen af april 2020, ser det (måske) ud til at luften allerede er gået ud af aktiemarkedet, da kurserne umiddelbart ser ud til at stagnere - Skal man så bare vente, håbe/tro på at aktiemarkedet stiger mere i løbet af året, acceptere at der ikke sker nogen værdiforøgelse af ens formue eller tage større risici for opnå et afkast..

Det spændende ved aktiemarkedet er vel at man – i visse perioder og med visse aktier - kan opleve store stigninger på kort tid. Det mindre spændende er vel, at man også kan opleve store fald på kort tid.

”10% op og 100% ned på samme dag” er en talemåde, som grundlæggende bare illustrerer at aktiemarkedet kan stige og falde utrolig meget indenfor meget kort tid

Falder en aktie 50% i værdi, så skal den efterfølgende stige 100% for at være tilbage på samme kurs. Falder en aktie 20% i værdi, så skal den efterfølgende stige 25% for at være tilbage på samme kurs. Begge scenarios sker ikke så ofte.
Måske netop derfor overlader mange deres aktieinvesteringer til professionelle forvaltere, således at risikoen for at vælge forkert (antageligt) bliver mindre – Dog er der også nogle - ofte høje -  omkostninger forbundet ved dette.


Byggefinansiering er kedeligt, men med kendt afkast

Investering i byggefinansiering via FundBricks.com giver ikke mulighed for store kursstigninger/afkast fra uge til uge. Omvendt så er det gratis, kræver ikke aktiv forvaltning og det er en investeringsform, hvor afkastet (læs: renten) er fast på forhånd.
Hvis der er uro på aktiemarkederne, påvirker det ikke afkastet for en investering i byggefinansiering via FundBricks.com, og man risikerer ikke at skulle acceptere ”10% op og 100% ned” på få dage eller at luften er gået ud af aktiemarkedet.

I forbindelse med godkendelse af et ejendomsprojekt, bliver byggeprojekt kvalificeret af ekstern uvildig byggesagkyndig, ligesom at der altid bliver indregnet en passende buffer.
En måde hvorpå at vi risiko-begrænser et ejendomsprojekt, er at ved at stille krav om at byggebudgettet viser at der en overdækning på min. 20% (inkl. alle bygge -og finansieringsomkostninger samt buffer) samt ved at have en veldefineret proces for både godkendelse af ejendomsprojekter samt processtyring (Læs om processen her).

Dags dato er den gennemsnitlige overdækning på ca. 43% for ejendomsprojekter på FundBricks.com

De 20% overdækning - som er et absolut minimumskrav hos Fundbrics.com - er en sikkerhedsbuffer og betyder i praksis at det enkelte ejendomsprojekt kan sættes 16% ned i pris, før at det begynder at påvirke afkastet til investorerne. Og for de aktuelle projekter på Fundbricks.com, hvor overdækningen er langt højere, kan prisen sættes endnu længere ned, uden at det påvirker investorernes afkast.
Til sammenligning så vil man som investor på aktiemarkedet også opleve et tab på 16%, såfremt at en aktie sættes 16% ned i pris.

Hvad kan så påvirke afkastet i forbindelse med investering i byggefinansiering via et ejendomsprojekt via FundBricks.com?

Hvis ejendomsprojektet f.eks. bliver meget forsinket, hvis ejendomsudvikleren går konkurs (Læs i vores FAQ hvordan håndteres) eller hvis entreprenøren går konkurs (Læs i vores FAQ hvordan håndteres), kan omkostningerne stige eller at salgsprocessen bliver forsinket.
For at investorerne skal begynde at opleve tab, så skal de samlede omkostninger i ejendomsprojektet dog stige med hele 20% - Dette vil kræve en endnu større procentvis stigning i byggeomkostningerne, da der i et ejendomsprojekt er en lang række omkostninger som er er faste.

Absolut worst case scenario kan være at salgsprisen for ejendomsprojektet bliver lavere end hovedstolen på de lån som projektselskabet har. I sådan et tilfælde vil der ikke være penge nok til at projektselskabet kan betale de fulde lån (og renter) tilbage til investorerne – Her vil investorerne altså få mindre tilbagebetalt end de oprindeligt udlånte til projektselskabet, og investorerne kan dermed opleve et tab.
Men – modsat aktiemarkedet – repræsenterer en ejendom ”altid” en vis værdi og det vil være højst usandsynligt at et ejendomsprojektet falder så meget i værdi eller bliver så meget dyrere, at investorerne oplever et tab på 100%.

I vores optik er investering i byggefinansiering en mere stabil, mere kedelig – men meget mindre tidskrævende - investering i forhold til aktiemarkedet. Og medvirker som minimum til at investor opnår en bedre risikospredning af sine investeringer.
Investering i aktiemarkedet er i en vis grad spekulation i forhold til en ukendt fremtid – via FundBricks.com er afkastet kendt på forhånd – Vi kalder det få mere ud af din formue.

HVAD VENTER DU PÅ?

Investér i solide investerings projekter.

OPRET EN BRUGER
eller log ind med en eksisterende bruger

Download Fundbricks

Tilgå alle dine Fundbricks investeringskonti direkte fra dit dashboard og få et hurtigt overblik.

Vi sender alle vores beskeder via push notifikationer, således går du ikke glip af spændene projekter eller vigtige beskeder.

Læs mere