Bygherre

March 6, 2023
Thomas Rolin
Del via

I dette indlæg vil vi fortælle mere om, hvilke opgaver, der er forbundet med at være bygherre og hvilket ansvar, der påhviler bygherren over for myndigheder og investorer.

Der er altid en bygherre inde over opførelsen af en ejendom. Bygherren er den person eller virksomhed, der bestiller og finansierer et byggeprojekt.

Hvad er en bygherre?

Bygherren er den enten fysiske eller juridiske person, der finansierer opførelsen af en ny bygning. Det er en bygherre, der skaffer den fornødne kapital til at planlægge byggeriet og bestiller det arbejde, der skal udføres.

Hvilke arbejdsopgaver har en bygherre?

En bygherre skal regne på, hvordan et byggeprojekt budgetteres og finansieres. Bygherren skal lægge en plan for, hvem der udfører hvilket arbejde, og hvordan risikoen for budgetoverskridelser og forsinkelser mindskes. 

Følgende er en oversigt over, hvordan bygherren i grove træk går fra idé til færdigt byggeprojekt:

Planlægning

Bygherren har en idé til et nyt byggeprojekt. Det første skridt i byggeprocessen er at overveje og derefter planlægge, hvordan bygningen skal se ud. Hvor stor skal den være? Hvordan skal den bygges? Og indenfor hvilken tidsramme og budget? Allerede i denne fase har bygherren oftest fundet en byggegrund, der egner sig til projektet. 

I denne fase vil bygherren ofte alliere sig med rådgivere, heriblandt arkitekter, ingeniører, og advokater. Disse fagfolk vil give bygherren et indblik i, hvordan bygningen kan blive til inden for fysikkens og lovens rammer. 

Finansiering

Når bygherren har lavet en solid plan med input fra fagfolk, kan budgettet færdiggøres. Bygherren har dermed et godt indblik i, hvad projektet kommer til at koste og kan påbegynde arbejdet med at skaffe finansiering til byggeprojektet. Dette kan gøres på mange måder.

Nogle bygherrer bruger egne midler, eventuelt i kombination med et banklån, til at finansiere byggeprojekter. Andre investerer gennem selskaber, der beskæftiger sig med ejendomsudvikling, og vil typisk sælge bygningen for at lave et overskud på investeringen. 

En nyere måde at finansiere byggeprojekter på er gennem crowdlending. Platforme som Fundbricks giver private investorer mulighed for at tjene penge på at udlåne deres formue til byggeprojekter. Når projektet er færdiggjort, indfrier ejendomsudvikleren lånet plus renter. 

Crowdlending er steget i popularitet, da begge parter nyder godt af løsningen; det er ofte lettere for ejendomsudvikleren at finansiere sit projekt gennem mange små långivere end få store, og den private investor kan typisk sikre et relativt stort afkast på en relativt sikker investering. 

Du kan læse meget mere om crowdfunding og crowdlending her. 

Ansættelse af entreprenør

Når planen er lagt og finansieringen er på plads, vil bygherren give opgaven til en entreprenør. Mange aktører, der investerer i ejendomsudvikling, vælger en totalentreprenør - en alt-i-én-løsning. 

En totalentreprenør tager ansvaret for alt fra projektering og byggetilladelser til tegning og opførelse af bygningen. Bygherren skal dermed ‘blot’ betale til tiden, så klarer totalentreprenøren resten. 

Bygherrens ansvar

Selvom en totalentreprenør kan fungere som både den udførende og rådgivende part i byggeprojektet, er der stadig et ansvar, der påhviler bygherren. Bygherrer skal sikre sig, at arbejdsmiljøloven overholdes på byggepladsen og at byggeriet anmeldes til Arbejdstilsynet. 

Det er desuden bygherrens ansvar, over for eventuelle investorer eller långivere, at byggeriet holder tidsplanen. Hvis byggeriet forsinkes, kan det have store økonomiske konsekvenser. 

Hvis bygningen er tiltænkt udlejning, kan forsinkelse have betydning for udbyttet til investorerne. Det anbefales derfor altid at alliere sig med en advokat med speciale i entrepriseret, som kan sikre, at bygherren garderes mod forsinkelser og andre risici. 

Set fra private investorers synspunkt er en af fordelene ved crowdlending gennem platforme som Fundbricks, at formuen udlånes til bygherren og ikke investeres i projektet. Ved at låne pengene til byggeprojekter, kan den private investor formindske sin risiko i forhold til direkte investeringer i byggeprojekter, men samtidig lave et fornuftigt afkast.

HVAD VENTER DU PÅ?

Investér i solide investerings projekter.

OPRET EN BRUGER
eller log ind med en eksisterende bruger

Download Fundbricks

Tilgå alle dine Fundbricks investeringskonti direkte fra dit dashboard og få et hurtigt overblik.

Vi sender alle vores beskeder via push notifikationer, således går du ikke glip af spændene projekter eller vigtige beskeder.

Læs mere