Thomas Rolin
Del via

Kaution

Når det kommer til økonomiske forpligtelser, er kaution et begreb, der ofte dukker op. Men hvad betyder kaution egentlig, og hvorfor er det vigtigt at forstå?

I dette indlæg vil vi kaste lys over kaution og hjælpe dig med at forstå de mest grundlæggende begreber inden for kation.

Læs med her og bliv klogere på, hvad kaution er, de forskellige former for kaution og de afgørende aspekter, der er involveret i den juridiske og finansielle verden. 

Hvad er kaution?

Kaution – eller det at kautionere for et lån – er kendetegnet ved, at en person garanterer at kunne betale en anden persons gæld eller kautionere for vedkommende, hvis ikke personen selv er i stand til at tilbagebetale gælden. 

Kaution er altså en kontraktmæssig forpligtelse eller en sikkerhed, der bruges som en garanti for dækning af en låntagers gæld. Vedkommende, der stiller kaution, forpligter sig dermed til at dække låntagerens gæld, hvis låntager ikke selv kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med lånet. 

Kaution eller lån med kautionist kan bruges i en lang række sammenhænge - fra finansielle lån og lejekontrakter til retssager og erhvervstransaktioner. Der findes altså mange forskellige konstellationer, hvor kaution kan være involveret. Ofte vil det være en forælder, der fungerer som kautionist for låntager, som eksempelvis optager et boliglån hos en bank. 

Kaution betydning

Når en person, også kaldet en kautionist, går ind og garanterer at betale en låntagers lån, hvis låntager ikke selv kan betale, kaldes det for kaution.

Kaution bruges i mange forskellige sammenhænge og ofte i forbindelse med boligkøb. Kautionen skaber en ekstra grad af tillid for kreditoren, fordi kautionisten stiller garanti.  

Simpel kaution

Simpel kaution er en form for kaution, hvor den der har stillet kaution forpligter sig til at dække gælden eller opfylde den kontraktlige forpligtelse, når kreditor har dokumenteret, at låntager ikke er i stand til at betale gælden.

Typisk vil der forud for denne type kaution foreligge flere rykkerskrivelser eller forgæves retsforfølgning – for eksempel i forbindelse med konkurs. Det er først her, kautionsforpligtelsen over for kautionisten udløses. 

Simpel kaution bruges i flere forskellige sammenhænge og typisk i forbindelse med: 

 1. Forskellige typer af lån: I tilfælde af personlige lån, som for eksempel boliglån eller forbrugslån, kan en låntager nogle gange have brug for at en tredjepart kan stille kaution, hvis låntager har en dårlig kreditvurdering eller mangler tilstrækkelig indkomst til at opfylde kreditorernes krav. 
 2. Lejekontrakter: Når en lejer underskriver en lejekontrakt, kan udlejeren kræve en kaution for at beskytte sig selv mod eventuelle skader på ejendommen eller manglende betaling af husleje. 
 3. Kontrakter mellem virksomheder: I erhvervslivet kan virksomheder indgå kontrakter med eksempelvis leverandører og kræve, at køberen stiller kaution for at sikre, at betalingen finder sted. Her vil simpel kaution være med til at sikre, at køberen opfylder sine forpligtelser i henhold til kontrakten.

Selvskyldnerkaution

Selvskyldnerkaution er en af de mest almindelige kautionsformer sammen med simpel kaution. I forbindelse med selvskyldnerkaution kan kreditor kræve betaling fra den, der stiller kaution, så snart låntageren ikke betaler lånet. 

Selvskyldnerkaution er en kaution “som for egen gæld”, og indebærer at selvskyldnerkautionisten har samme retsstilling som den, der optager lånet med hensyn til tilbagebetaling. Det vil sige, at långiveren kan rette sit krav mod den af de to parter, der har penge til at betale gælden. 

Hvad er en kautionist?

En kautionist er en person, der garanterer at betale låntagers lån, i tilfælde af at låntageren ikke er i stand til at betale lånet tilbage. Ved at stille kaution påtager kautionisten sig altså det økonomiske ansvar for den gæld, de kautionerer for. Er låntageren ikke i stand til at opfylde deres forpligtelser, kan kautionisten blive bedt om at dække omkostningerne i forbindelse med lånet.

Det er kreditor, der undersøger om kautionisten er i en økonomisk situation, der gør vedkommende egnet som kautionist. 

Hvis kreditorerne vurderer, at kautionisten er i stand til at stille sikkerhed, er der flere der hæfter for lånet, hvilket øger sandsynligheden for at gælden bliver betalt, og kreditoren får sine penge.  

Hvem kan kautionere? 

Det er oftest privatpersoner, der kautionerer for andre, selvom det både er private og virksomheder, der kan kautionere. Der er en række krav, som kautionisten skal opfylde, før vedkommende kan blive godkendt som kautionist. 

Når man vil godkendes som kautionist, kræver det normalt en kreditvurdering og et tilstrækkeligt økonomisk råderum for at kunne opfylde forpligtelsen i tilfælde af, at det er nødvendigt. Derfor skal vedkommende, der ønsker at kautionere, vise at de er i stand til at dække det beløb, de kautionerer for. 

Kravene for at kunne kautionere for andre er følgende:

 • Personen skal være minimum 18 år gammel - visse långivere kræver, at personen er ældre 
 • Personen skal være bosiddende i Danmark 
 • Personen må ikke have fælles økonomi med den person, der ønskes at kautionere for
 • Personen skal have en sund økonomi og må ikke være registreret i RKI 

Hvordan udarbejdes en kautionsaftale?

En kautionsaftale skal først og fremmest være skriftlig, før den er gyldig. Uanset hvilken form for kaution, der er tale om, er det derfor altid anbefalelsesværdigt at lave en skriftlig aftale.

Kautionsaftalen vil typisk indeholde følgende:

 • Oplysninger om låntager 
 • Oplysninger om kautionisten samt hvilken kautionsform, der er tale om – for eksempel simpel kaution eller selvskyldnerkaution. 
 • Kreditors oplysninger 
 • Størrelsen på lånet 
 • Dato og underskrift fra både kautionist og kreditor 

KOM I GANG

Sådan investerer du...

Bliv godkendt investor

Vi følger retningslinierne for hvidvaskning.

01
02

Udlån til projekt

Vælg det ønskede udlånsbeløb til det enkelte ejendomsprojekt.

Modtag afkast

Få kontant tilbagebetaling af dit udlån samt afkast når ejendomsprojektet afsluttes.

03

Andre relevante projekter

Igangværende ejendomsprojekter

IGANGVÆRENDE
KOMMER SNART
FULDTEGNET
IGANGVÆRENDE
Byggefinansiering til luksusvilla i Marbella - pulje 2
Funding target
3.018.750 DKK
Rente p.a.
11.00 %
Løbetid i md.
8-10 mdr.
Overdækningsgrad
34.00 %
Min. indskud
10.000 DKK
Read more about this Project
IGANGVÆRENDE
KOMMER SNART
FULDTEGNET
IGANGVÆRENDE
Solcelleparker på dansk supermarkedskæde - etape 3
Funding target
5.350.000 DKK
Rente p.a.
12.00 %
Løbetid i md.
12-14 mdr.
Overdækningsgrad
28.00 %
Min. indskud
10.000 DKK
Read more about this Project
IGANGVÆRENDE
KOMMER SNART
FULDTEGNET
IGANGVÆRENDE
Solceller på boligforening i Hedehusene
Funding target
3.100.000 DKK
Rente p.a.
11.00 %
Løbetid i md.
6-8 mdr.
Overdækningsgrad
25.00 %
Min. indskud
10.000 DKK
Read more about this Project

HVAD VENTER DU PÅ?

Investér i solide investerings projekter.

OPRET EN BRUGER
eller log ind med en eksisterende bruger